Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty

Projekty


Zapojení do programu eTwinning – Partnerství škol v Evropě

Na základě zkušeností z realizace projektu EU Phare CBC byla naše mateřská škola oslovena a pozvána k účasti v projektu programu eTwinning. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě.

Více

Publikováno 21. 6. 2023 12:50

Partnerské mateřské školy z Polska a Slovenska

Spolupráce naší mateřské školy s partnery pokračuje nebo se právě nově uskutečňuje při realizaci mezinárodního projektu Erasmus+.

Více

Publikováno 21. 6. 2023 12:49

Mobilita programu Erasmus + konaná na Slovensku ve dnech 16. – 20. 3. 2015

Obsahem mobility na Slovensku pro pedagogy všech tří zúčastněných zemí bylo seznamování a rozšiřování znalostí o historii tradic slovenské země o předávání dovedností řemeslných a rukodělných.

Více

Publikováno 21. 6. 2023 12:48

Projekt MŠ křesťanská - Šablony

Cílem tohoto projektu je poskytnutí personální podpory školního asistenta mateřským školám. Umožňuje poskytnutí větší podpory zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Více

Publikováno 21. 6. 2023 12:47