Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Mobilita programu Erasmus + konaná na Slovensku ve dnech 16. – 20. 3. 2015

Mobilita programu Erasmus + konaná na Slovensku ve dnech 16. – 20. 3. 2015Obsahem mobility na Slovensku pro pedagogy všech tří zúčastněných zemí bylo seznamování a rozšiřování znalostí o historii tradic slovenské země o předávání dovedností řemeslných a rukodělných.

Ke splnění tohoto programu přispělo slavnostní přivítáním v mateřské škole Hurbanova v Bytči, kde děti vystoupily v programu „Vítání jara“ s pásmem lidových písní a tanců. Učitelky měly možnost navštívit dobový skanzen a hrad Strečno, zámek v Bojnicích dřevěný pohyblivý betlém a salaš.

Podstatnou částí celého programu bylo rukodělné tvoření. Učitelky se setkávaly s místními lidovými řemeslníky, z jejichž rukou vznikaly tradiční výrobky určené pro užitek i krásu. Seznamovaly s jejich tvorbou a také se podílely na jejich zhotovování. Na těchto tvůrčích dílničkách si vyzkoušely techniku tkaní obrázků z nití, zdobení perníčků, pletení pomlázek a zdobení kraslic děrováním a voskem, vyškrabováním, tvořily panenky z kukuřičného šustí, pletly proutěné košíky.

Workshopy v prostorách partnerské mateřské školy pak byly zdrojem nových poznatků, kdy zdejší učitelky předávaly hostujícím učitelkám své zkušenosti a náměty k výrobě drobných dětských prací. Zajímavé způsoby využití různorodých i netradičních materiálů vedly ke vzniku mnoha přitažlivých jarních i velikonočních výrobků.

Pedagogové z české i polské republiky načerpali spoustu nových poznatků, které budou ve svých mateřských školách předávat dětem. Jsou obrovskou inspirací při rukodělných činnostech, jež jsou nedílnou součástí každodenního výchovně vzdělávacího programu a podporují polytechnickou výchovu. Děti jsou velmi tvořivé a srší nadšením, když z jejich vlastního úsilí – vlastní rukodělné práce vzejde, byť je drobná krása, kterou ocení ostatní.

Motem projektu programu Erasmus+ je „ten, kdo sám nemůže/neumí hořet, nezapálí “.

Při mobilitě pořádané partnerskou školou v Bytči se tato slova naplnila – učitelky zahořely pro svou kreativitu.

V naší mateřské škole si děti nejdříve prohlédly fotogalerii, kde viděly lidové řemeslníky při tvorbě a následně si některé výrobky spolu s učitelkami vytvořily. Poznaly, že trpělivost pro pilné ruce přináší velkou odměnu. Tyto práce si mohly vyzkoušet i děti z široké veřejnosti města Opavy, když navštívily v mateřské škole tradiční Jarní tvořivé dílničky.