O nás

Mateřská škola křesťanská leží v centru Statutárního města Opavy, v atriu činžovních domů, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení. MŠ byla zřízena 1. září 1992 z iniciativy členů Unie křesťanských pedagogů a za podpory České školní inspekce a Odboru školství SMO. Od 1. července 1996 přešla do právní subjektivity a stala se jednou z největších opavských mateřských škol co do počtu dětí i aktivit.

Přestože máme v názvu „křesťanská“ mateřská škola, nejedná se o zařízení církevní, zřizovatelem je Statutární město Opava. Proto je i pro naši mateřskou školu - jako pro všechny ostatní MŠ - závazný pouze výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku. Témata církevního roku a zaměření na výchovu křesťanskou zařazujeme nad rámec našich povinností do výchovně vzdělávacích aktivit jako nabídku nadstandardní.