Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Partnerské mateřské školy z Polska a Slovenska

Partnerské mateřské školy z Polska a SlovenskaSpolupráce naší mateřské školy s partnery pokračuje nebo se právě nově uskutečňuje při realizaci mezinárodního projektu Erasmus+.

O projektu

Projekt Rukodělné tradice je výsledkem naléhavé potřeby k návratu k tradicím řemeslné a rukodělné výroby a také k jednoduchým činnostem, které by odvedly děti pryč od počítačů a dovolily jim vrátit se k tradicím a zvykům našich předků. Rukodělná výroba výborně svědčí dětem, které v dnešní době žijí hlavně ve městech a které postrádají přirozené prostředí pro rozvoj pracovních činností.

S ohledem k problémům s organizací setkávání dětí tak malých jsme přišli s rozhodnutím připravit tento projekt pro učitele, kteří jim poskytnou adekvátní vedení a rady – „ten, kdo sám nemůže/neumí hořet, nezapálí.“

Naším cílem je připravit 6 pětidenních setkání učitelů, kteří budou srovnávat tradice a zvyky během rozličných ročních období, prázdnin a svátečních dnů. Učitelé si tradice a zvyky vzájemně názorně předvedou a vysvětlí, stejně jako naučí ostatní techniky, aby i oni byli schopni tyto použít ve všech partnerských školách. Během těchto setkání si všichni osvojí různé kreativní techniky a dovednosti aby byli schopni tyto nejen předvést, ale i dále naučit děti, se kterými budou potom pracovat ve svých zemích. Různé trendy a postupy (z různých zemí) se zajisté projeví během práce s dětmi. Učitelé z hostitelské země připraví pracovní listy pro své kolegy ze zahraničí. Tyto listy budou obsahovat detailní popis celé práce, užitečné tipy a triky – doplněné instruktážními obrázky. Po ukončení těchto mezinárodních setkání se budou uskutečňovat kreativní workshopy ve školkách s dětmi, jejich rodiči a veřejností, kde budou mít všichni šanci vidět, jak jsou různé věci prováděny v partnerských zemích – pracovní listy budou doplněny o tipy a triky.

Srovnání a získání nových zkušeností ze zahraničí, zjištění jak školní systémy, tradice a zvyky fungují v jiných zemích – tyto náležitosti samy o sobě by měly být silnou motivací pro uskutečnění tohoto projektu. Jazykem projektu by měla být angličtina, nicméně je jasné, že budou používány partnerské jazyky – čeština, slovenština a polština.

Více informaci o projektu a našich partnerech naleznete na stránce: www.mskprojekty.eu

V naší mateřské škole si děti nejdříve prohlédly fotogalerii, kde viděly lidové řemeslníky při tvorbě a následně si některé výrobky spolu s učitelkami vytvořily. Poznaly, že trpělivost pro pilné ruce přináší velkou odměnu. Tyto práce si mohly vyzkoušet i děti z široké veřejnosti města Opavy, když navštívily v mateřské škole tradiční Jarní tvořivé dílničky.