Drobečková navigace

Úvod > O nás > Novinky > Akce do konce školního roku

Akce do konce školního rokuMilí rodiče,

do konce školního roku 2023/2024 náš čekají tyto akce:

 

21. 5. 2024 - v 15:30hod. srdečně zveme na besídku ke Dni matek a také ke Dni rodin, která se uskuteční v kostele sv. Václava (u Domu umění).

Prosíme, připravte dětem na oblečení bílá trika bez potisku, děvčátkům bílé legíny nebo punčošky, chlapcům tmavé kalhoty nebo rifle. Toto oblečení předávejte ve svých třídách. Děkujeme za spolupráci. Společně s dětmi se těšíme na Vaši účast.

Pozvánka.jpeg

 

27. 5. - 31. 5. 2024 - Školy v přírodě (ozdravné pobyty) pro přihlášené děti ve Staré Vsi u Rýmařova a v Karlově u Malé Morávky. Děti 1., 2., 3. a 4. tř., které nepojedou, budou ve svých třídách nebo v jiných třídách podle rozpisu na nástěnkách v šatnách.

 

3. 6. 2024 - dopoledne - oslava Dne dětí na školní zahradě, kde budou mít děti připravený zábavný program plný tance a soutěží a dobrot pod záštitou společnosti OSTROJ a.s.

 

6. 6. 2024 - dopoledne - Focení tříd - děti se budou fotit na společné fotografie třídy na závěr školního roku.

 

10. 6. 2024 - Planetárium - sférické kino - děti zhlédnou v mateřské škole vzdělávací film, který dětem přiblíží život vodních živočichů “Podmořský svět”. 

 

Dopravní hřiště - návštěvy tříd dopravního hřiště na ul. Mírova, prosíme, připravte dětem podle možností cyklistické přilby.

4. 6. 2024 - 4. třída

14. 6. 2024 - 3. třída

28. 6. 2024 - 1. třída

21. 6. 2024 - 2. třída - děti pojedou do Malých Hoštic

 

Školní výlety:

12. 6. 2024 – 1. a 2. třída

13. 6. 2024 – 3. a 4. třída

13. 6. 2024 – 5. třída

Děti jednotlivých tříd pojedou vždy v 830 hod. autobusem od MŠ do arboreta v Novém Dvoře.

Sraz: v mateřské škole do 8:00 hod., kde budou děti svačit.

Oblečení: děti by měly mít sportovní oblečení, obuv, pokrývku hlavy.

V batůžku: pláštěnku, pití, ovoce, malou sladkost.

Oběd bude po příjezdu do MŠ.

Příjezd:  ve 12:00 hod., děti si můžete vyzvedávat až ve 12:30 hod.

Autobus a nanuky budou hrazeny z fondu příspěvku rodičů. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta nebo zrušena.

 

12. 6. 2024 v době 16:00 - 18:00hod. Logopedický seminář (přeložený ze 17. 4. 2024) - je určený pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s vývojovými stádii řeči dítěte a získat poznatky a rady k nápravě výslovnosti vlastním cvičením mluvidel v domácím prostředí. Prosíme, nahlaste svůj zájem o účast učitelkám ve svých třídách.

 

20. 6. 2024 se zúčastní nejstarší děti exkurze ve společnosti OSTROJ a.s., kde si prohlédnou některé výrobní prostory, aby získaly povědomí o tom, jak probíhá kovovýroba součástek do automobilů.

 

24. 6. - Dětská mše na ukončení školního roku - pro děti a rodiče

bude sloužena v 1500 hod. v kostele v Marianu (ul. Rooseveltova).

Zároveň se rozloučíme s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy.

Děti tam pojedou autobusy. Děti, které si rodiče nebudou moci vyzvednout po mši, přibližně v 16 hod., půjdou s pí. učitelkami zpět do MŠ.

 

24. 6. - Noc školních skřítků – spinkání předškoláků ve školce, pro

ty, kteří odcházejí po prázdninách do ZŠ.

Prosíme, abyste děti po mši přivedli do MŠ v 17:00 hodin. Bude pro ně

připraven zábavný program - skákací hrad, soutěže, diskotéka, večerní hledání pokladu „školního skřítka“, večeře - pizza. Prosíme rodiče, aby dětem připravili pyžamo a nějaké dobrůtky - sladkosti, křupky, pití a pečivo na snídani – maminky mohou něco upéct. 

V tento den budou mít všechny děti možnost využít skákací hrady na školní zahradě.

 

25. 6. - „Vítání léta“ - všechny děti si užijí zábavný program, kdy si zatančí a vyzkoušejí svou šikovnost při soutěžích, zkrátka přivítají léto jak jinak než radostně.

 

Další plánované akce:

 

  • Děti některých tříd navštíví Domovy pro seniory, kde potěší klienty předvedením toho, co umí - zazpívají, zarecitují, zatančí a předají dárky, které svými šikovnými ručičkami vyrobí.
  • „Den hasičů v mateřské škole“ - hasiči předvedou dětem na školní zahradě hasičskou techniku a provedou s dětmi nácvik evakuace mateřské školy v případě požáru.
  • Děti jednotlivých tříd budou vyjíždět také jednotlivě na výjezdy do přírody v okolí Opavy. Tyto akce budou oznámené zvlášť, aby si děti přinesly batůžky s pitím a pláštěnkou.

 

Divadelní představení, skákací hrady a autobusy na výlety budou hrazeny ze sponzorských darů našich rodičů, kteří dětem velkoryse přispěli mimořádnými příspěvky na tyto aktivity nebo z fondu rodičů, který se vybíral od všech rodičů na začátku roku.